Kutsu jaoston syyskokoukseen 20.10. ABC Tikkula

Tervetuloa jaoston jäsenille tarkoitettuun sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 20.10.2019 klo 18.30. Paikkana ABC Tikkulan kokoushuone Paja.

Kokouksessa käydään läpi taloustilanne 1-9/2019 ja hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä valitaan johtokunta seuraavalle kaudelle. Käsitellään myös kaikki jäsenten esiin ottamat asiat ja mahdolliset johtokunnan esitykset jäsenistön hyväksyttäväksi.

Kokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Kokouksen osallistujien puhe- ja äänestysoikeuden toteaminen
 6. Talouskatsaus 1-9/2019 ja talousarvio vuodelle 2020
 7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 8. Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2020 – 2021
 9. Valitaan johtokunnan jäsenmäärä ja jäsenet kaudelle 2020 – 2021
 10. Valitaan erityistehtävien vastuuhenkilöt
  • Alue- ja harjoituskilpailut
  • Pyöräilykilpailuihin ilmoittaja
  • Jaoston edustaja Porin Tarmon hallitukseen
 11. Johtokunnan omassa kokouksessa ennen syyskokousta päättämät asiat sekä ehdotukset jäsenistön hyväksyttäväksi
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Jätä kommentti

Tietosuojavarmistus * Aikakatkaisu.