Porin Tarmo ry tietosuojaseloste

Koko Euroopan unionissa astuu 25.5.2018 voimaan tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR). Tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä ja yhdistyksiä, joissa käsitellään henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen tarkoitus on varmistaa henkilötietojen suojaamisen yhdenmukaisuus Euroopan unionissa.

Porin Tarmo ry on laatinut julkisen tietosuojaselosteen, joka on luettavissa TÄSTÄ LINKISTÄ.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Porin Tarmo ry on huolehtinut henkilötietojen käsittelystä ja mihin Porin Tarmon jäsenten henkilötietoja kerätään ja käytetään. Käythän tutustumassa tietosuojaselosteeseen.