Talkootoiminta

Porin Tarmon Voimistelujaostossa talkootöillä pyritään pitämään harjoitusmaksut kohtuullisina. Yhdessä tehty talkootyö on myös tärkeä yhdessäolomuoto. Etenkin uusia vanhempia toivotaan aktiivisesti mukaan Voimistelujaoston toimintaan. Talkoissa tutustuu muihin vanhempiin sekä seuran käytäntöihin ja toimintaan.

Voimistelujaoston talouden yksi perusta on yhteinen seuraväen talkootyö, jota on esimerkiksi kilpailujen järjestäminen, erilaiset yhteiset myyntitalkootyöt, arpajaisten järjestely, myyjäiset tai tukijoiden hankkiminen.Tällä kaudella 2016-2017 saimme tilaisuuden järjestää Lasten Liikuntamaan Karhuhallissa, tästä lisää ”uutiset” osiossa.

Periaatteena on, että talkootyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Seura pyrkii kannustamaan talkoisiin osallistumista mm. sillä, että yhteisellä työllä parannetaan seuran yhteishenkeä ja ilmapiiriä sekä pystytään taloudellisesti turvaamaan laadukas valmennus, kilpailu- ja leiritoiminta sekä hankkimaan uusia telineitä ja välineitä voimistelijoiden käyttöön.

Voimistelujaostossa on mahdollisuus osallistua mm. seuraaviin talkoisiin:

  • telinevoimistelukilpailujen järjestäminen
  • arpojen myynti
  • talkootyö Lasten Karhuhallin Liikuntamaassa
  • erilaiset myyntitalkoot
  • seuran tapahtumien järjestäminen